Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

 Celem konkursu było:   

- uczczenie pamięci Jana Pawła II, 

- rozwijanie twórczej inwencji i kształtowanie wyobraźni plastycznej,  

- promowanie talentów plastycznych, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

 Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów, którzy wykonali piękne prace. 

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i umiejętnościami plastycznymi. 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

I miejsce - Franciszek Kostek kl. II 

II miejsce - Magdalena Tokarska kl. II

III miejsce Karolina Wójcik kl. III

Wręczenie nagród dzieciom odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za zaangażowanie i uczestnictwo.

Konkurs został zorganizowany przez Panie Katarzynę Ciszek i Justynę Piszko.