Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Ślubowanie Pierwszaków
Dnia 21 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie złożyli ślubowanie.Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Elwira Chamczyńska – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Jolanta Zarzeka – zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów, Pani Katarzyna Wejlandt - przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.
Mimo dużej tremy wszystkie dzieci zaprezentowały się znakomicie i, niemal jak zawodowi aktorzy pod kierunkiem wychowawczyni, Pani Katarzyny Koselskiej, przedstawiły wspaniały program artystyczny.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Elżbietę Kędzierską – Dydo - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Panią Jolantę Zarzekę oraz Panią Elwirę Chamczyńską. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty od Pani Wójt, Rady Rodziców i uczniów starszych klas oraz Akt Pasowania na Ucznia, a także legitymację szkolną.
Po uroczystości uczniowie pierwszej klasy udali się na słodki poczęstunek.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów podczas szkolnej edukacji