Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - Rozumiem Akceptuję Wspieram

3.04.2023 obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu uczniowie naszej szkoły i nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko, na znak solidarności i społecznego wsparcia dla dzieci z autyzmem i ich rodzin. 

Dzięki spotkaniom informacyjnym  uczniowie dowiedzieli  się co to jet Autyzm i jak wspierać osoby nim dotknięte. Młodsze dzieci wykonywały kwiaty i motyle w kolorze niebieskim, plakaty poparcia, Starsze dzieci oglądały filmy edukacyjne. 

Akcję przygotował zespól do spaw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ma ona na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu i zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Chcemy rozwijać w naszych uczniach właściwe postawy prospołeczne oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Elżbieta Szczepańska