Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

My spod biało – czerwonej

  W listopadzie uczniowie naszej szkoły, w ramach realizacji projektu edukacyjnego, uczestniczyli w 2 wycieczkach do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Pierwszy wyjazd odbył się 8 listopada 2018 r. Uczniowie klas VII i VIII brali udział w warsztatach nt. „ Zobaczyć Soplicowo… - opowieść o Polsce szlacheckiej”. Podczas zajęć odczytywali krótkie fragmenty „Pana Tadeusza”, poszukiwali na wystawie przedmioty z przeszłości, o których czytali w tekście poematu oraz przy użyciu kart pracy rozwiązywali ciekawe zadania, aby ożywić w swojej wyobraźni czytane fragmenty utworu, a także przypomnieli sobie, jak prawidłowo nakrywać do stołu.

Drugi wyjazd odbył się 14 listopada 2018r.  Uczniowie kl. IV, VIa i VIb brali udział w warsztatach nt. „Kontusze i figatele. Życie w dawnej Polsce”. Podczas zajęć dowiedzieli się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka, zapoznali się z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce, poznali najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem oraz nakrywali do stołu zgodnie z panującym powszechnie zasadami.

  Lekcje muzealne były bardzo interesujące i zaciekawiły wszystkich uczestników.

Wycieczki zostały dofinansowane przez Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie.