Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Nauczyciele

dyrektor szkoły:

 1. Elżbieta Kędzierska-Dydo

 

dyrektor szkoły, język polski

nauczyciele:

 

 1. Joanna Wieruszewska

wychowawca przedszkola

 1. Danuta Kasprzyk

edukacja wczesnoszkolna

 1. Bogumiła Koselska

wychowawca przedszkola

 1. Małgorzata Szarek

wychowawca przedszkola

 1. Elżbieta Sakowicz

edukacja wczesnoszkolna

 1. Katarzyna Koselska

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

 1. Jadwiga Szpiech

edukacja wczesnoszkolna, technika

 1. Gabriela Dzwolak

przyroda, język polski

 1. Elżbieta Szczepańska

pedagog szkolny

 1. Palmira Saj

matematyka, zajęcia komputerowe, przyroda

 1. Małgorzata Juraszek

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

 1. Małgorzata Szeliga

plastyka, muzyka

 1. Piotr Sowa

wychowanie fizyczne

 1. ks. Stanisław Olszowy

religia

 1. Marta Kozar

język angielski

 1. Małgorzata Okienko

logopeda

 1. Monika Adamska

bibliotekarz

 1. Jarosław Pawlaczek

język niemiecki, historia

 1. Elżbieta Tokarska

wychowawca świetlicy