Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Imprezę rozpoczęły nauczycielki klas I-III Małgorzata Juraszek, Elżbieta Sakowicz i Katarzyna Koselska składając dzieciom życzenia i odśpiewując tradycyjne ,,Sto lat’’.
Po uformowaniu i oznakowaniu czterech drużyn uczniowie odbyli marszobieg po ścieżce rekreacyjnej w naszym parku, przygotowując swoje ciała do zadań ruchowych.
Potem rozpoczęła się gra terenowa ,,Poszukiwacze skarbów’’, polegająca na odnalezieniu skarbu o wyznaczonym symbolu i wykonaniu przez drużyny zapisanych nań zadań. Było to między innymi budowanie szałasu, rozwiązanie krzyżówki, znalezienie nazw kilku drzew w parku szkolnym, wykonanie papierowej czapki metodą orgiami. Kolejno odbyło się kilka śmiesznych sztafet ( ,,bieg kelnera’’, ,,Bieg bez buta’’, ,,Wodne balony w parach’’), a na zakończenie sztafety o poważniejszym wymiarze, a mianowicie - układanie wieży z klocków wg podanego kodu oraz rysowanie różnych figur za pomocą porządkowania liczb.
Drużyny z dużym zaangażowaniem wykonywały zadania wymagające współpracy i organizacji pracy. A pogoda w tym dniu wyjątkowo sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.
Zwycięzcami byli wszyscy! Nagrodą był słodki poczęstunek przygotowany przy współudziale rodziców.

Elżbieta Sakowicz