Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Pragnę poinformować o tym, jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego.

Nie będzie tradycyjnego apelu tylko spotkania z wychowawcami w klasach i salach przedszkolnych. W trosce o bezpieczeństwo  do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i dzieci przedszkolne. Spotkania trwały będą od godziny 9.00 do 10.00 .

Dzieci przedszkolne i klasy I – III zapraszamy na drugie piętro.

Klasa IV – sala nr 16, klasa V – sala nr 6, klasa VI – sala nr 7, klas VIIa – sala nr 5, klasaVIIb – 15, klasa VIIIa – sala nr 13, klasa VIIIb – sala nr 14.

Z poważaniem 

Elżbieta Kędzierska-Dydo

 

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego uczucia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wspieramy rodziców w wychowaniu, wspólnie z nimi przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Rozwijamy samorządność.

Wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy w myśl zasady: żyj tak, aby tobie było dobrze wśród innych, a innym dobrze z tobą.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę uczymy samodzielnego zdobywania informacji.

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie  i satysfakcję. 

Wizja absolwenta

Zmierzamy do tego aby nasz absolwent:

  • nie tylko umiał, ale i rozumiał,
  • widział sens dalszej nauki w gimnazjum,
  • potrafił sam zdobywać wiadomości,
  • umiał korzystać z różnych źródeł informacji,
  • potrafił prezentować własny punkt widzenia i szanował poglądy innych,
  • rozumiał, że nauki zawarte w słowach Patrona powinny mieć wpływ na kształtowanie własnej osobowości,
  • miał szacunek dla dobra wspólnego,
  • rozumiał sens przygotowania się do życia w społeczeństwie,
  • znał korzenie swojej rodziny, społeczności lokalnej, regionu i państwa.