Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

PoczytajMy to program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierający czytelnictwo. W szkołach, bibliotekach, świetlicach zakładane są uczniowskie kluby czytelnicze, które zachęcają dzieci i młodzież do czytania. Młodzież z klubu przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka oraz akcje czytelnicze w szkole i w sąsiedztwie. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo i wolontariat. Ale wspólne czytanie to nie wszystko!

Czytaj więcej...

Z okazji Dnia Dziecka w tym roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zabawach ruchowych w parku szkolnym.
Imprezę rozpoczęły nauczycielki klas I-III Małgorzata Juraszek, Elżbieta Sakowicz i Katarzyna Koselska składając dzieciom życzenia i odśpiewując tradycyjne ,,Sto lat’’.

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I edycji powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pt: „ Jestem bezpieczny w powiecie dzierżoniowskim”. Organizatorem konkursu jest Starosta Dzierżoniowski. Koordynatorem Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Czytaj więcej...

14 maja 2021 roku spotkaliśmy się w tym roku szkolnym po raz trzeci w ramach projektu ,,Cztery pory roku w poezji’’. Tym razem tematem była wiosna.

Czytaj więcej...