Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II
 • 1
 • 2
 • 3

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Informacja dotycząca zakończenia roku.


Zakończenie roku szkolnego tylko dla uczniów klasy ósmej 26-go o godzinie 9.00. Uczniowie klas I – VII oraz dzieci przedszkolne nie uczestniczą w uroczystości. Do szkoły przywozimy tylko ósmoklasistów.

Jeżeli komuś będzie potrzebne świadectwo, będzie można odebrać je w sekretariacie indywidualnie:
od 29-go czerwca do 17 lipca i od 17 sierpnia do 28 sierpnia w godzinach 9.00 – 13.00.
Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie się.
Wszystkie nagrody zostaną wręczone we wrześniu. Tylko ósmoklasiści otrzymają je 26-go czerwca.
Uczniowie oddają podręczniki we wrześniu. Klucze do szafek pozostają na następny rok. Książek wypożyczonych w bibliotece nie trzeba oddawać do końca roku szkolnego, można to zrobić w czasie wakacji lub we wrześniu.

Z poważaniem 

Elżbieta Kędzierska-Dydo 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie


Gminne przedszkola zamknięte do 24 maja 2020 r.

Szczegółowa informacja w poniższym linku:

https://www.ug.dzierzoniow.pl/wydarzenia/gminne-przedszkola-zamkniete-do-24-maja


W związku z epidemią koronawirusa do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na teren wszystkich obiektów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie (Tuszyn 47, Uciechów ul. Piastowska 1b, Dzierżoniów ul. Ząbkowicka 70).

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego uczucia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wspieramy rodziców w wychowaniu, wspólnie z nimi przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Rozwijamy samorządność.

Wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy w myśl zasady: żyj tak, aby tobie było dobrze wśród innych, a innym dobrze z tobą.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę uczymy samodzielnego zdobywania informacji.

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie  i satysfakcję. 

Wizja absolwenta

Zmierzamy do tego aby nasz absolwent:

 • nie tylko umiał, ale i rozumiał,
 • widział sens dalszej nauki w gimnazjum,
 • potrafił sam zdobywać wiadomości,
 • umiał korzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafił prezentować własny punkt widzenia i szanował poglądy innych,
 • rozumiał, że nauki zawarte w słowach Patrona powinny mieć wpływ na kształtowanie własnej osobowości,
 • miał szacunek dla dobra wspólnego,
 • rozumiał sens przygotowania się do życia w społeczeństwie,
 • znał korzenie swojej rodziny, społeczności lokalnej, regionu i państwa.