Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego uczucia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wspieramy rodziców w wychowaniu, wspólnie z nimi przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Rozwijamy samorządność.

Wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy w myśl zasady: żyj tak, aby tobie było dobrze wśród innych, a innym dobrze z tobą.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę uczymy samodzielnego zdobywania informacji.

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie  i satysfakcję. 

Wizja absolwenta

Zmierzamy do tego aby nasz absolwent:

  • nie tylko umiał, ale i rozumiał,
  • widział sens dalszej nauki w gimnazjum,
  • potrafił sam zdobywać wiadomości,
  • umiał korzystać z różnych źródeł informacji,
  • potrafił prezentować własny punkt widzenia i szanował poglądy innych,
  • rozumiał, że nauki zawarte w słowach Patrona powinny mieć wpływ na kształtowanie własnej osobowości,
  • miał szacunek dla dobra wspólnego,
  • rozumiał sens przygotowania się do życia w społeczeństwie,
  • znał korzenie swojej rodziny, społeczności lokalnej, regionu i państwa.