Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II
 • Konkurs patriotyczny w Tuszynie – 2  edycja

  22 listopada 2018 roku uczniowie z klas 5b, 6a, 6b, 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Tuszynie wzięli udział w konkursie patriotycznym „Co wiesz 
o Polsce” realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wzgórza Kiełczyńskie” w ramach projektu „My  spod biało-czerwonej”. 33 uczestników odpowiadało na pytania z zakresu historii, geografii, sportu, filmu i nie tylko. Czytaj więcej...
 • „ Jabłko zamiast papierosa”

  26 listopada 2018 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Jabłko Zamiast Papierosa, promującej walkę z uzależnieniem nikotynowym. Kampanię rozpoczęło w 1974 roku Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem, a od 1991 roku przyjęła się również w Polsce . Czytaj więcej...
 • Wycieczka edukacyjna

         Dnia 22 października 2018 roku uczniowie z klasy 4, 5a i 5b pojechali na wycieczkę do zagrody edukacyjnej „Ostoja nad Młynówką” w Mościsku, gdzie brali udział w warsztatach. Prowadzący zajęcia zapoznali uczniów m. in. z walorami smakowymi i zdrowotnymi kiszonej kapusty oraz procesem jej powstawania. Czytaj więcej...
 • My spod biało – czerwonej

    W listopadzie uczniowie naszej szkoły, w ramach realizacji projektu edukacyjnego, uczestniczyli w 2 wycieczkach do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Czytaj więcej...
 • Uroczystość Ślubowania

     Dnia 30  października 2018 r. wszyscy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej   im. Jana Pawła II w Tuszynie złożyli uroczyste ślubowanie. Na apelu obecni byli Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski,  przedstawiciele Rady Gminy, Rady Rodziców i cała społeczność szkolna. Czytaj więcej...
 • Spotkanie z Renatą Mauer – Różańską

     Uczniowie kl. VIa,VIb i VII uczestniczyli 7 listopada 2018r.  w spotkaniu z dwukrotną mistrzynią olimpijską w strzelectwie Renatą Mauer-Różańską, która przyjechała do Mościska z prezesem klubu    „ Barys” Unkasem Gałkiem. Czytaj więcej...
 • Wycieczka do schroniska AZYL

  W środę 31.10.2018r. uczniowie klasy VI A odwiedzili schronisko dla zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie. Wycieczka była nagrodą za zajęcie I miejsca w zbiórce karmy dla psów. Uczniowie naszej szkoły zebrali ponad 260 kg karmy (klasa VI A – 85 kg). Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego uczucia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wspieramy rodziców w wychowaniu, wspólnie z nimi przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Rozwijamy samorządność.

Wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy w myśl zasady: żyj tak, aby tobie było dobrze wśród innych, a innym dobrze z tobą.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę uczymy samodzielnego zdobywania informacji.

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie  i satysfakcję. 

Wizja absolwenta

Zmierzamy do tego aby nasz absolwent:

 • nie tylko umiał, ale i rozumiał,
 • widział sens dalszej nauki w gimnazjum,
 • potrafił sam zdobywać wiadomości,
 • umiał korzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafił prezentować własny punkt widzenia i szanował poglądy innych,
 • rozumiał, że nauki zawarte w słowach Patrona powinny mieć wpływ na kształtowanie własnej osobowości,
 • miał szacunek dla dobra wspólnego,
 • rozumiał sens przygotowania się do życia w społeczeństwie,
 • znał korzenie swojej rodziny, społeczności lokalnej, regionu i państwa.