Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

MAMY NAGRODĘ!! Grupa projektowa w składzie: Julia Karol, Maja Ciszewska, Agnieszka Juraszek, Dawid Rezulski, Hanna Horoszkiewicz, działająca pod kierownictwem nauczyciela prowadzącego pani Joanny Chrzan, zdobyła nagrodę dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tusztynie, biorąc udział w konkursie dla szkół z województwa dolnośląskiego „ PRZESTRZEŃ DLA PRZYRODY, czyli w poszukiwaniu ZIELONEGO ŁADU”, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności w tworzeniu przestrzeni dla przyrody i przygotowanie planu przekształcenia i zagospodarowania terenu z wykorzystaniem naturalnej roślinności w najbliższym otoczeniu, tzn. na terenie szkoły lub terenach przyległych. Nasza grupa przygotowała rozbudowany projekt koncepcyjny pt.: „Kwietny Ogród w Tuszynie”, łączący w sobie funkcjonalność, estetykę, różnorodność gatunkową roślin, działania proekologiczne i edukacyjne oraz mający charakter rozwojowy na kolejne lata.

Joanna Chrzan

PRZESTRZEŃ DLA  PRZYRODY CZYLI W POSZUKIWANIU ZIELONEGO ŁADU