Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. nr 46, poz. 432 ze zm.).