Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 41 463,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 11 725,40 zł.

Całkowita wartość realizacji zadania to 53 188,40 zł.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Programy wycieczek szkolnych obejmują punkty edukacyjne określone przez Ministra Edukacji
i Nauki.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie w dniach 2, 3, 4 października 2023 r. mogli podziwiać piękno Torunia i Biskupina. Zwiedzili Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie, Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium, Żywe Muzeum Piernika, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Stare i Nowe Miasto oraz Krzywą Wieżę w Toruniu. W wycieczce uczestniczyło 30 uczniów i 2 opiekunów.

Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Dzięki „żywym lekcjom historii” młodzi ludzie mogli poznać miejsca ważne dla naszej historii, kultury i nauki. Doświadczali bezpośrednio przeszłości, odkrywali ją w ciekawy sposób oraz mogli podziwiać największe osiągniecia polskiej nauki.