Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka

 W ramach akcji uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym , przeprowadzane były warsztaty profilaktyczne, pogadanki , rozmowy z pielęgniarką  szkolną , powstały  gazetki  informacyjne .

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI edycji konkursu plastycznego na plakat o treści  antynikotynowej pod hasłem „ JABŁKO ZAMIAST PAPIEROSA”, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie. Na etapie szkolnym w konkursie wzięło udział 29 dzieci z klas I-VI i oddziałów przedszkolnych .

Wyróżniono 9 prac:

Martynki Michałek - klasa IV

Kasi Kozycz- klasa II 

Wiktorii Tokarskiej- klasa V 

Szymona Oleszek - klasa „O” 

 Dawida Piekarskiego - klasa I

 Nikoli Włodek - klasa I

 Joli Tomczyk - klasa VI

 Jakuba Flesza – klasa II

 Oli Podkówki – klasa IV

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie nagrody, a laureaci drobne upominki . Prace wyróżnione przekazaliśmy do dalszego etapu konkursu.

22.11.2012 został rozstrzygnięty etap powiatowy konkursu plastycznego „ JABŁKO ZAMIAST PAPIEROSA” - spośród szkół podstawowych I miejsce zajęła praca Katarzyny Kozycz uczennicy klasy II naszej szkoły – gratulujemy !!

Podczas uroczystego apelu podsumowaliśmy działania podejmowane w ramach akcji. Nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu plastycznego. Przypomnieliśmy wszystkim o szkodliwości palenia tytoniu - pani Jadwiga Szpiech przygotowała prezentację multimedialną na ten temat. Podziękowaliśmy wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu, a przede wszystkim panu Pawłowi Szulcowi, który jak co roku, ufundował dla wszystkich jabłka, zostały one rozdane dzieciom i pracownikom szkoły .

Koordynatorkami kampanii na terenie szkoły były: Teresa Winnik – pielęgniarka szkolna, Jadwiga Szpiech – wychowawca świetlicy i Elżbieta Szczepańska – pedagogszkolny .